RSI

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


RSI

Relative Strength Index (indeks siły względnej) jest najpowszechniej stosowanych przez inwestorów oscylatorem. Opracowany przez J. Welles Wildera mierzy siłę instrumentu finansowego na podstawie cen zamknięcia. Wyliczany jest wg wzoru:

RSI = 100 – 100/(1+RS)

gdzie:

RS = Średnia wartość wzrostu cen zamknięcia (netto) z wybranego przez inwestora okna czasowego/Średnia wartość spadku cen zamknięcia (netto) dla tego samego okna czasowego. 

Oscylator RSI generuje sygnały inwestycyjne w postaci dywergencji, formacji technicznych oraz poziomów wykupienia (wyprzedania).

RSI  dywergencja

Rys. Oscylator RSI (trend wzrostowy). Dywergencja (oznaczona jako D) na wykresie cenowym, oscylatora RSI i wskaźnika MACD.

Najsilniejszym sygnałem jest dywergencja , zamknij pozycję lub sprzedawaj „krótko” gdy ceny zwyżkują do nowych szczytów , a w tym samym czasie oscylator nie może przebić linii wykupienia. Sygnałem potwierdzającym zmianę trendu jest dywergencja wskaźnika MACD.

RSI - w praktyce

Rys. Wykorzystanie oscylatora RSI w praktyce.

Oscylator bardzo dobrze współpracuje z formacjami analizy technicznej. Ponieważ RSI jest oscylatorem wyprzedzającym (równoczesnym), formacje kształtowane przez RSI wyprzedzają ukształtowanie się formacji cenowych. W ten sposób uprzedzają inwestora o możliwym odwróceniu trendu. Zajęcie pozycji w oparciu o formacje RSI polega na złożeniu zleceń powyżej (poniżej) linii kończącej formację cenową (rysowanie linii zostało omówione w rozdziale pt. „klasyczna analiza techniczna”), aby wychwycić wybicie w górę (dół).

Wskaźnik RSI osiąga wartości od 0 do 100. Generalnie poziome linie wyprzedania i wykupienia są wykreślane na poziomie 30 i 70. Jednak RSI odmiennie zachowuje się na różnych rynkach, a nawet na tym samym rynku w zależności czy jest on w fazie bessy , czy też hossy. Dlatego inwestorzy stosują również poziom wyprzedania 20 podczas bessy i poziom wykupienia 80 podczas hossy. Poziomy wykupienia lub wyprzedania proponujemy wykorzystywać jedynie w trendach o wyższym okienku czasowym. Kupuj, jeżeli trend o wyższym okienku czasowym jest wzrostowy, a na naszej ramie czasowej RSI generował sygnał kupna (tz. przebił linię 30 od dołu). Zajmuj pozycję „krótko”, jeżeli trend o wyższym okienku czasowym jest spadkowy, a na naszej ramie czasowej RSI generował sygnał sprzedaży (tz. przebił linię 70 od góry).